Na čo si dávať pozor pri rekonštrukcii? Časť. 2 Na čo si dávať pozor pri rekonštrukcii? Časť. 2
Na čo si dávať pozor pri rekonštrukcii? Časť. 2 Na čo si dávať pozor pri rekonštrukcii? Časť. 2

REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO JADRA

Otázka č. 4 – Ak sa rozhodne stavebník zveriť prerábku/rekonštrukciu bytu do rúk architekta a nechá si vypracovať návrh – koľko ho to bude stáť navyše a na druhej strane, čo získa? Aké chyby robia ľudia najčastejšie pri rekonštrukcii (z hľadiska návrhu) – ak robia rekonštrukciu podľa „svojho“ návrhu bez odborníka? 

Cena architekta závisí od m2 daného priestoru a rozsahu práce. Každý projekt je unikátny a taktiež treba rozlišovať či ide o bytový priestor, komerčný priestor alebo inú nehnuteľnosť.

Architektúra patrí do kreatívnej činnosti, čiže každý projekt je šitý na mieru, preto sa cena určuje individuálne, kde jedným z rozhodujúcich faktorov sú m2. Klient vždy získa individuálny a predovšetkým odborný prístup, nakoľko každý projekt si vyžaduje iné postupy rekonštrukcie. Výhodou je proces rekonštrukcie na základe schválenej vizualizácie a výkresovej dokumentácie.

Chyby:

  1. Nepúšťať sa do veľkých prerábok, pri ktorých by sa klient mohol hrať na „domáceho architekta“, ale treba odborné činnosti nechať na architektov, profesistov.
  2. Stavebník nemá taký dobrý prehľad o materiáloch ako architekt, ako z pohľadu bezpečnosti, tak aj užitočnosti a využiteľnosti.
  3. Šetrenie času – architekt pracuje na projekte nepretržite počas celého dňa, aj kým je stavebník napr. v práci. Pričom pri prerábaní svojpomocne sa stavebník venuje prerábke až po svojej práci.
  4. Architekt vám dodá komplet projekt, od vizualizácie, cez výkresovú dokumentáciu až po zoznam použitých doplnkov.
  5. Klient nedokáže zmerať kvalitu výstupu tak, ako architekt. Niektoré nedokonalosti/závady vyplývajúce z prerábky sa môžu objaviť neskôr.
  6. Architekt má dosah na množstvo firiem a dodávateľov materiálov a pod., čo znamená, že stavebník v rámci jeho budgetu nemusí zaobstarať iba „obyčajný“ materiál a produkty, ale aj unikátny materiál a produkty v cenách, ktoré sa zmestia do jeho budgetu.
  7. Architekt sa na rekonštrukciu bytu pozerá komplexne a navrhuje vyhovujúce dispozičné riešenie. Architekt sa nepozerá na materiály a produkty jednotlivo, ale pracuje tak, aby ladili a spolu vytvárali zmysluplný celok

Otázka č. 5 – Čo všetko bude chcieť odo mňa architekt vedieť, ak sa rozhodnem pre jeho služby? Ktoré informácie by som mu nemala zabudnúť povedať?

-Preferovaný štýl klienta.

-Na čo budú jednotlivé priestory po rekonštrukcii využívané a kto ich bude využívať.

-Správny architekt by sa mal stať dočasným psychológom a vžiť sa do kože klienta.

-Architekt by mal vycítiť potreby klienta a vedieť ich dať na papier.

-Na základe všetkých informácií architekt zhmotní víziu klienta.

-Jedna z najdôležitejších informácií je stanovený budget na rekonštrukciu.

-Predstava klienta o ukončení rekonštrukcie, od čoho sa odvíjajú postupy a rozhodnutia architekta.

-Počet ľudí žijúcich v domácnosti a ich preferencie, záľuby, potreby.

Otázka č. 6 – Ak sa dnes rozhodne stavebník realizovať rekonštrukciu starého bytu, aký vplyv na celkové náklady bude mať v súčasnosti spomínaný rast cien stavebných materiálov? Rast cien ktorých materiálov sa ho konkrétne pri rekonštrukcii bytu najmä dotkne (napr. asi to bude skôr sadrokartón a menej napr. polystyrén, atď.)?

Ceny materiálu majú v poslednej dobe rastúcu tendenciu. V tomto momente je ťažko povedať kedy a či sa ceny zastabilizujú. Vieme však, že stavebného materiálu je čoraz menej, a to má priamy vplyv na ceny. Myslíme si, že vzniknutá inflácia má vplyv na zákazníka a vzhľadom na jej neustálu rastúcu tendenciu nevieme s určitosťou povedať, na akej úrovni sa zastaví.