Mám pocit, že môj projekt mešká.

Váš dodávateľ uviedol dobu dodania materiálu najskôr o 6 týždňov. V poriadku. Sme architektonické a dizajnérske štúdio, ktoré zastrešuje aj realizácie. Z tohto dôvodu poznáme všetky potrebné viditeľné, ale aj tzv. vedľajšie procesy rekonštrukcie alebo výstavby , ktoré klient nepozná a „neznepokojí“ nás žiadny termín. Avšak aj napriek tomu je to azda najväčší postrach architektonického a dizajnérskeho štúdia. Dôvodom je netrpezlivý klient a jeho nestotožnenie s údajne dlhou dobou dodania. Tu vzniká otázka, ako pristupovať k dlhým dodacím lehotám a netrpezlivému klientovi?

Klient si pre svoju rekonštrukciu bytu objednal od nás službu A-Z a po niekoľkých týždňoch má pocit, že jeho projekt mešká. V skutočnosti však nemešká. Projekt A-Z znamená, že štúdio Archideal zastreší rekonštrukciu alebo novostavbu od návrhu dispozície po samotnú realizáciu. Návrh dispozície a tvorba vizualizácie trvá niekoľko týždňov. Na základe schválenej vizualizácie začíname tvoriť výkresovú dokumentáciu. Kým sa začne pracovať na realizácii, ubehne niekoľko týždňov, počas ktorých vznikajú nevyhnutné podklady k samotnej rekonštrukcii alebo výstavbe. Tieto týždne klienti často vnímajú ako „prázdne“ týždne a nadobudnú pocit, že s ich projektom sa nič nedeje. Na základe serióznej komunikácie a spolupráce však dokážu klienti tento pocit eliminovať. Horší scenár nastáva pri realizácii, keď niektoré z položiek (napr. materiál, komponenty, spotrebiče), ktoré sú na zozname klientovho projektu, vyžadujú dlhšie dodacie lehoty. Tu sa klienti rozdeľujú na dve skupiny. Prvou sú tí, ktorí súčasné problémy s dodávaním materiálu, komponentov alebo spotrebičov chápu. Druhou skupinou sú klienti, ktorí začnú byť netrpezliví a svojou neprimeranou komunikáciou a postojom voči dizajnérskemu štúdiu určia spolupráci negatívny smer. Ako však udržať spoluprácu na pozitívnej úrovni a presvedčiť klienta, aby bol trpezlivý?

Nikto nechce, aby projekt trval večne, aj keď sa niekedy zdá, že bude. Netreba zabúdať, že pokiaľ ide o načasovanie, je v rukách architektonického štúdia. Aj napriek prekážkam v podobe meškajúcich dodávok a dlhých dodacích lehôt dodávateľov, ktoré narúšajú plynulý priebeh realizácie, musia mať práve architekti a realizátori na starosti časový harmonogram projektu. Celý projekt je jeden veľký proces skladajúci sa z viacerých subprocesov. Klient obvykle jednotlivé malé procesy nepozná a nevidí. Preto je dobré, ak architektonické štúdio vždy informuje klienta o začatí a pravdepodobnej dobe trvania každého procesu. Je lepšie, ak klientovi komunikujete najdlhšiu možnú dobu trvania alebo dodania, vrátane rezervného času. V takom prípade je väčší predpoklad, že splníte klientove očakávania. Môže stať, že doba dodania bude oveľa kratšia, akú čakal.

Mnoho projektov zahŕňa nákup a výrobu nábytku alebo doplnkov na mieru. Z tohto dôvodu treba vzdelávať klienta. Čo znamená vzdelávanie klienta zo strany architektonického štúdia? Architekt by mal poskytnúť klientovi niekoľko užitočných informácií o „customizovanej výrobe“ alebo kúpe „custom produktov“. Tou veľmi hodnotnou informáciou je, že výroba a produkty na mieru majú zvyčajne dlhšie dodacie lehoty v porovnaní so sektorovým nábytkom. Klient síce dlhšie čaká, ale návratnosť je skvelá, nakoľko takéto kúsky sa často stávajú ústredným prvkom celého interiérového dizajnu. Dobrý architekt by nemal svojmu klientovi dovoliť kúpiť veľa hotového, sektorového nábytku a doplnkov. Sú síce časovo dostupnejšie, ale nikto nechce, aby výsledok napr. rekonštrukcie bytu predstavoval showroom s nábytkom.

Dodanie originálnych a unikátnych produktov vyrábaných na mieru súvisí s dlhšou dobou dodania.Avšak robia interiér skutočne exkluzívnym a jedinečným. Informovanie klienta a vzájomná komunikácia o tomto dôležitom faktore pri vytváraní výnimočného interiéru môže zabezpečiť väčšiu trpezlivosť klienta a pozitívnejšiu prístup k celému projektu.Akonáhle sú nábytok na mieru a doplnky na mieru dodané a nainštalované nastáva „moment zvratu“. Nábytok a doplnky na mieru dokonale zapadajú do celkového konceptu interiérového dizajnu bývania. Klient zázračne zabúda na dlhší čas procesu realizácie a teší sa z jeho nového bývania. Architektonické štúdio, ktoré uskutočňuje realizáciu rekonštrukcie, pozná všetky termíny dodania produktov šitých na mieru. Aby sa dosiahlo stotožnenie klienta s dlhými čakacími dobami a jeho trpezlivosť, je významné informovať ho o hodnote, unikátnosti a exkluzívnosti objednaných produktov vyrábaných na mieru. Vzdelávanie a komunikácia s klientom na profesionálnej úrovni počas celého projektu a procesu realizácie je kľúčová. Zabezpečuje klientov pozitívny prístup k procesom, dlhým čakacím dobám a zaručí špeciálny moment nadšenia z výsledku realizácie. Pre architekta nič nie je viac, ako nadmieru spokojný klient.

Mám pocit, že môj projekt mešká. Mám pocit, že môj projekt mešká.