INTERIEROVÝ NÁVRH KOMERČNEJ PREDAJNI LAMELLAND OD A-Z

Opäť super komerčný projekt úspešne za nami. Tentokrát išlo o kamennú predajňu známej siete predajní Lamelland. Požiadavka spočívala vo vypracovaní dispozície, vizualizácie, výkresovej dokumentácie a nakoniec komplet realizácie komerčného priestoru. Takýto balík služieb môžete u nás poznať pod pojmom služba A-Z.Jedným z dominantných a zároveň jemných prvkov v predajni je zeleň, ktorú si zákazník všimne hneď pri vstupe do predajne.

V kombinácii s kovovými prvkami vytvára unikátny dizajn s akcentom na kontrast. Cieľom projektu bolo dosiahnuť, aby sa ako zákazníci, tak aj zamestnanci cítili v predajni čo najlepšie. Príjemné prostredie a pozitívny pocit z návštevy predajne môže viesť k zvýšenej, ale aj opakovanej návštevnosti predajne, čo môže znamenať zvýšenie obratov predajne Lamelland.

PRED návrhom komerčnej predajni

Pred samotnou realizáciou...

PO návrhu komerčnej predajni a rekonštrukcií

PO samotnej realizácií...